wmk_product_02

Pakiet technik produkcji

Przygotowanie naszych krytycznych materiałów przez
iconElektroliza stała
iconWytapianie próżniowe stopu
iconRafinacja próżniowa (destylacja próżniowa lub sublimacja)
iconStrefa-pływanie
iconHydrometalurgia
iconEkstrakcja, pieczenie, oczyszczanie ziem rzadkich
iconTransmisja elektryczna lub wymiana jonowa
iconRedukcja termiczna i elektroliza stopionej soli
iconUwodornianie lub mielenie mechaniczne proszku
iconWzrost krzemu jednokrystalicznego FZ lub CZ
iconSynteza kryształów VGF, PVD, CVD…
iconRedukcja, atomizacja i elektroliza dla Nano
iconKondensacja próżniowa, metoda Sol Gel lub mikroemulsja dla proszku II-VI
iconSpiekanie próżniowe
iconProces metalurgii proszków

production techniques package
State of the Art  Analytical and Test Instruments

Najnowocześniejsze instrumenty analityczne i testowe

Dyfrakcja rentgenowska XRDicon
Skaningowy mikroskop elektronowy SEMicon
Widma emisyjne fotoluminencji PLicon
Atomowy spektrometr emisyjny z plazmą sprzężoną indukcyjnie ICP-AESicon
Spektrometria mas z plazmą sprzężoną indukcyjnie ICP-MSicon
Spektrometria mas z wyładowaniem jarzeniowym GDMSicon
Laserowy analizator wielkości cząstekicon
Tester oporności wafla krzemowegoicon
Analizator jakości powierzchni płytek krzemowychicon
Detektor cząstek krzemu na powierzchniicon


Kod QR